Tel. 606 369 673
Tel. 696 224 881


ul. Wiejska 53
26-400 Przysucha

Pogrzeb

Czynności, które należy przedsięwziąć w przypadku śmierci bliskiej nam osoby celem przygotowania pogrzebu:

» Wezwanie lekarza, który wystawi kartę zgonu
» Kontakt z zakładem pogrzebowym celem przewiezienia Zmarłej Osoby oraz ustalenia szczegółów związanych z załatwianiem niezbędnych formalności (pomoc przy załatwieniu aktu zgonu, zasiłku pogrzebowego, miejsca na cmentarzu itp.)
» Dostarczenie do zakładu pogrzebowego niezbędnych dokumentów
» Załatwienie aktu zgonu (samemu lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego)
» Ustalenie szczegółów dotyczących pochówku